Filmer från oss.

Förstamaj 2020

Vad är det du inte ser Anders?

Facebook Live 25 Februari 2021


Ingrid och Sara diskuterar runt Ungdomar – Skolan – Stödåtgärder med inlägg från tittare.

Facebook Live 10 Februari 2020

Andreas och Sara talar om Stad & Landsbygd.

Andreas Silversten Oppositionsråd

Andreas håller sitt huvudanförande i budgetdebatten, budget 2024 – 2026.

Peter Weiderud Gruppledare FKN

Gruppledare för oppositionen i fritid & kulturnämnden i Arboga för fram sitt huvudanförande i budgetdebatten för budget 2024 – 2026 i kommunfullmäktige.

Bo Molander Gruppledare BUN

Håller sitt huvudanförande i budgetdebatten inför budgeten 
2024 – 20266

Sara Axelsson Gustafsson Ordf, S

Socialdemokraternas ordförande håller sitt anförande i budgettdebatten för socialnämnden.

Lisa Pelling Chef Arena Idé

Lisa talar på demokratidagen i Arboga Mars 2024

Viivi Hattara

Viivi talar om transsexuellas utsatthet på demokratidagen.

Vasiliki Tsouplaki

Vasiliki rikstagsledamot för vänsterpartiet talar om angreppen på våra folkrörelser.

Adnan Sipovic

Socialdemokraterna för tro och solidaritet.

facebook Twitter Email