Filmer från oss.

Förstamaj 2020

Vad är det du inte ser Anders?

Facebook Live 25 Februari 2021


Ingrid och Sara diskuterar runt Ungdomar – Skolan – Stödåtgärder med inlägg från tittare.

Facebook Live 10 Februari 2020

Andreas och Sara talar om Stad & Landsbygd.

Andreas Silversten Oppositionsråd

Andreas håller sitt huvudanförande i budgetdebatten, budget 2024 – 2026.

Peter Weiderud Gruppledare FKN

Gruppledare för oppositionen i fritid & kulturnämnden i Arboga för fram sitt huvudanförande i budgetdebatten för budget 2024 – 2026 i kommunfullmäktige.

Bo Molander Gruppledare BUN

Håller sitt huvudanförande i budgetdebatten inför budgeten 
2024 – 20266

Sara Axelsson Gustafsson Ordf, S

Socialdemokraternas ordförande håller sitt anförande i budgettdebatten för socialnämnden.

facebook Twitter Email